Služby

Vyberte si z ponuky našich služieb. 

Vykonávame dodávku, kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hadicových zariadení a hydrantov.Naša firma sa zaoberá službami požiarneho technika, ako je vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol, školenia všetkých druhov (zamestnancov a protipožiarnych hliadok), vypracovanie kompletnej dokumentácie ochrane pred požiarmi.Riešenie požiarnej bezpečnosti stavieb.Všetky služby vykonávame podľa zákona NR SR č.314/2001 Z.z. a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. Zabezpečíme Vám neustálu informovanosť o všetkých legislatívnych zmenách a inováciách v protipožiarnych systémoch.

V prípade kontroly orgánmi štátnej správy Vás budeme profesionálne zastupovať. 

Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek pripomienkou.